KLUBBINFO

ÄLVSJÖ

Klubbens vision

Att bedriva padelverksamhet med glädje, gemenskap och engagemang som ledord. Samt ge alla möjlighet att utveckla sitt padelspel utifrån var och ens ambitioner och förutsättningar.

Värdegrund

Värdegrunden är tänkt att gå som en röd tråd genom hela klubben. Det handlar om klubbens kultur och vilka grundläggande gemensamma värderingar vi tycker är viktiga att leva upp till.

Glädje och gemenskap
Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla vår verksamhet så att alla ska kunna ha roligt, må bra och utvecklas. Vi vill att alla i vår verksamhet ska känna tillhörighet och gemenskap.

Demokrati, delaktighet och nytänkande
Föreningsdemokrati innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma hur verksamheten bedrivs. Genom att alla har möjlighet att komma med nya idéer utvecklar vi ständigt vår verksamhet.

Jämställdhet
Vi verkar ständigt för en jämställd klubb/förening i alla led.

Rent spel
Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att följa regler, överenskommelser och leva efter god etik och moral.

Genomförande

Vi är noggranna i allt vi gör och har en tydlig struktur i vår klubbverksamhet. Vi strävar efter att alltid uppvisa ett positivt kroppsspråk som visar den passion och kärlek vi har för sporten och människorna som utövar den hos oss. Vi tänker på hur vi behandlar varandra, hur vi ger feedback och vad vi säger i tal och skrift.

Padelverket Sportklubb Älvsjö

Padelverket Sportklubb Älvsjö, med org.nr 802513-2484, grundades 7:e december 2017. Namnändrades den 13:e juli 2020 från Padelverket Sportklubb till Padelverket Sportklubb Älvsjö.

Mailkontakt

Kontakta oss gärna via e-post:
pskalvsjo@padelverket.se

Styrdokument

Stadgar

Betalningar

För betalning av klubbaktiviteter och medlemskap, se uppgifter nedan.
Obs! Använd ej dessa för betalning av gruppspelet.

Padelverket Sportklubb Älvsjö
BG: 821-1146
Swish: 123 192 50 98

Klubbstyrelse

Roger Örtevall (roger.ortevall@gmail.com) – Ordförande
Robert Katic (robertkatic@hotmail.com) – Ledamot
Anna-Klara Ahlmer (a.ahlmer@hotmail.com) – Ledamot
Mathias Lind (mathias.lind66@gmail.com) – Adjungerad
Lars Lindberg (lasse@padelverket.se) – Adjungerad

Revisor

Fredrik Kjellander (fkjellander@bredband.net)

Valberedning

Roger Strandbro (roger@padelverket.se)

DEN 12/9 BYTER VI NAMN!

Den 12 september byter vi namn på våra hallar, i sociala medier och på Matchi. Från och med då heter vi Padel United Spånga, Padel United Botkyrka och Padel United Älvsjö. 

Vill du veta mer om namnbytet, läs mer här!  

 

Välkommen!